Arrangement

Nå til helga er det Tunnsjødagene, 20. – 22.juni
og med det Portfjell-løpet 21.juni. 2. del av Flyktningetrippelen.

3. og siste er Flyktningerittet  arrangeres 19.juli. Meld dere på nå!

25. – 27.juli er det Li-Martna. Her er det enda mulig å melde seg på som utstiller når du har kvalitetsvarer.

28. – 31.august blir det visst bryllup i Oppgården i Kvelia!!! Ætt d går an!!!

Som dere ser så foregår det noe aktivitet i løpet av sommeren også.

Velkommen til Lierne!!