Kontakt

Har du kommentarer til Lierne.no-siden, spørsmål i forhold til det å bo og leve i Lierne eller andre spørsmål kan du sende de inn her .

Mottaker av kontaktskjema er Bolystkoordinator (edel.holand@lierne.kommune.no)