Visjon

Gjennom godt vertskap, gjennom Bolystkoordinator, kommunens administrasjon og den enkelte innbygger, god informasjon om dagligliv i Lierne samt et nært samarbeide mellom kommune og næringsliv ønsker prosjektgruppa å se om Lierne kan tilrettelegge for flere innbyggere de nærmeste årene!