Resultatmål

BOLYST LIERNE ønsker å tilrettelegge for økt bolyst samt bidra til flere innbyggere i vår fine kommune gjennom 10 hovedaktiviteter!
•    Interessenter av Lierne/ nye innbyggere har egen kontaktperson, Bolystkoordinator!

•    Vi vil utvikle ei hjemmeside som skal belyse muligheter ved arbeide / bolig / fritid / skole og barnehage / aktiviteter!

•    Vi vil gjennomføre prosessarbeide internt rundt vår rolle som serviceinstans!

•    Vi ønsker å samarbeide med næringsliv for å synliggjøre arbeidsmuligheter i Lierne, samt vise fremtidsbilde over arbeidsmuligheter!

•    Vi vil utarbeide oversikt over tilgjengelige bo-muligheter i Lierne!

•    Vi vil stimulere til trivsels og inkluderingstiltak!

•    Vi vil gjennomføre tiltaket “Bo i Lierne?”

•    Vi vil gjennomføre tiltaket “10-års jubileum”

•    Vi vil samarbeide med nabo kommuner ifht gjensidig utveksling av arbeids- og bomuligheter!