80% position with professional charge of psychosocial work with Children and Youth

From 10.08.2014
Fagansvarlig psykososialt arbeid for barn og unge skal tre inn i nytt arbeidsforhold. I den anledning søker vi hennes etterfølger.

Dette er en 80 % stilling definert til Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Arbeid legges til skolehelsetjenesten, forebyggende arbeid generelt med vekt på psykisk helse. Videre vil gjennomføring, oppfølging og evaluering av Plan for forebyggende arbeid barn og unge Lierne Kommune, med årlig revidering av tiltaksplan være sentralt i ditt arbeide.

Rollen fagansvarlig psykososialt arbeid for barn og unge krever følgende:

  • Kunnskap om barn og unges psykiske helse
  • Gode evner til samarbeid
  • Relasjonskompetanse / samtalekompetanse
  • Tverrfaglig forståelse

Du som søker bør ha helse eller sosialfaglig høgskoleutdanning samt videreutdanning innen barn og unges psykiske helse. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr hjelp til å skaffe bolig.  Garantert barnehageplass.

Søknad sendes elektronisk via Lierne kommunes hjemmeside, www.lierne.kommune.no Ledige stillinger.

 

Questions:
Ellen Totland Elstad, enhetsleder Familieenheten (tlf :0047 74 34 35 07 / epost: ellen.totland.elstad@lierne.kommune.no)
Edith B. Valfridsson, Helse og omsorgssjef (tlf: 95 79 94 75 / epost: edith.valfridsson@lierne.kommune.no)

 

Søknadsfrist: 8.juli 2014                                Lierne – Det gode vertskap