40% Permanent position as a Childcare and Youth Worker at Sandvika Nursery

From 01.08.14

Kvalifikasjoner
– Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Arbeidsoppgaver
– Pedagogisk samarbeid med ped.leder og det øvrige personalet i barnehagen
– Planlegging og gjennomføring av pedagogiske planer og praktiske oppgaver
– Samarbeide med foreldre
– Være tilstede i leken sammen med barna

Personlige egenskaper
Vi søker en person som
– har godt humør og er positiv
– har gode samarbeids og kommunikasjonsevner
– er serviceinnstilt, raus, positiv og fleksibel
– har fokus på det beste i barnet, og ser det enkelte barns behov
– liker utfordringer
– har evnen til å lytte og å være reflektert

Vi tilbyr
– et godt arbeidsmiljø
– flott nærmiljø
– stort faglig fokus
– en oversiktlig barnehage hvor alle barn og voksne kjenner hverandre

Questions: Eva Bruvoll Bach, tlf. 74 34 34 91, or
Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73.

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved tilsetting. Utlysningen gjelder også for stillinger som eventuelt blir ledige frem til nytt barnehageår starter.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Deadline: 03.07.2014.