Starte egen bedrift

Er du en «hipper»?
HURRA!! – Vi ønsker å hjelpe deg om du vil.

Lierne kommune tilbyr, gjennom egen ansatt næringskonsulent, tjenester til næringsdrivende i Lierne. Dette omfatter prosjektledelse, veiledning og coaching i forbindelse med nyetableringer og bedriftsutvikling.

I etableringsfasen dukker det opp mange spørsmål som vi ønsker å bidra til at du får svar på.                                                                                                                                                                                                                                                                               I tillegg finnes ulike økonomiske virkemidler som gjør det lettere for deg å komme i gang. Nedenfor følger en oversikt over noen av noen av støtteordningene:

Kommunens virkemidler
Kommunen har en mindre pott med tilskuddsmidler beregnet på en tidlig utredningsfase i et prosjekt. Dvs. støttebeløp på inntil kr. 15.000.

Regionfondet i Indre-Namdal
Midlene er i hovedsak beregnet til forstudier, forprosjekt, bedriftsutvikling/produktutvikling, mindre investeringer, m.m.

Innovasjon Norge
Større prosjekter/etableringer, bedriftsutvikling, produktutvikling og investeringer. Les mer om støtteordningene hos www.invasjonnorge.no.

Etablererstipend
Gis til alle bransjer. Kan søkes både til utviklingsfasen og etableringsfasen. Mer informasjon hos www.invasjonnorge.no.

Inkubatorstipend
Gis til alle bransjer unntatt landbruk. Etableringer med høyt kunnskaps- og teknologinivå som finner opp produkter/tjenester som er aktuelt for et internasjonalt marked.

BU-midler
Prosjekter innen landbruk. Skal gå til næringsutvikling i landbruket og landbruksressurser, som kan gi lønnsom og langsiktig verdiskapning.

Andre ordninger
Skattefunn, VRI-midler, Ung-Tiltakslyst, Fylkeskommunale midler m.m.

For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kjell.urdshals@lierne.kommune.no eller tlf. 90 52 74 32