Stortangen skole

Stortangen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 100 elever. Skolen er helt nybygget, og  sto ferdig til skolestart 2013. Skolen er bygget sammen med Liernehallen, og uteområdet er også blitt rustet opp, med nytt lekeområde, kunstgressbane, friidrettsbaner i asfalt, sprintløypa på ski, samt sandvolleyballbane.

Innenfor Vaajmaprosjektet har også Stortangen skole en naboskole på den andre siden av svenskegrensen. Det er Frostviksskolan på Gäddede. De ulike trinnene gjennomfører hvert år 1-2 samarbeidsdager sammen med sin naboskole på den andre siden av grensen.

Stortangen skole har de siste årene tatt i bruk stasjonsundervisning som pedagogisk metode i basisfag på de lavere trinnene. Her har personalet blant annet gjennomført studiebesøk til Nylund skole i Stavanger, som har utviklet en god pedagogisk praksis med stasjonsundervisning som metode, spesielt innenfor veiledet lesing.

 

Kontaktinformasjon:

Stortangen skole
Rektor Jon Sigvald Pedersen
Tlf: 74 34 34 60        E-post: jon.pedersen@lierne.kommune.no