Sørli Skole

Sørli skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 100 elever. Gjennom 4 byggetrinn de siste ti årene  har de fleste delene av skolen de siste ti årene blitt restaurert, og skolen oppleves i dag derfor som i et flott skikk. I det siste byggetrinnet, som skal være ferdig høsten 2013, får skolen et storkjøkken som skal kunne bidra til gjennomføring av skolemåltid til alle elever.  Uteområdet rundt skolen er stort, med blant annet lekeplass med ulike lekeapparat, ballbinge samt 11-er fotballbane i grus.

Sørli skole deltar i et Comeniusprosjekt perioden 2012-2014 sammen med 6 andre land (Tyskland, Nederland, Italia, Romania, Frankrike, Estland). Her får skolene mellom de ulike landene delt erfaringer gjennom å besøke hverandres skoler. Prosjektet er ferdig våren 2014. Våren 2014 blir også Regionprosjekt Vaajma avsluttet. Dette er et prosjekt over landegrensen mellom Sverige og Norge mellom de norske kommunene Lierne og Røyrvik, samt de svenske kommunene Strömsund og Krokom. Sørli skoles nærmeste nabo på den andre siden grensen er Valsjöbyns skola, og de to skolene har jevnlige samarbeidsdager over landegrensen.

Everyday Life In Lierne written by students from Sørli!

 

Kontaktinformasjon:

Sørli skole
Rektor Karl Olav Skogen
Tlf: 74 34 35 60        E-post: karl.olav.skogen@lierne.kommune.no