Grendelag / Velforeninger

Aspnes Lokalmiljølag Svend Jørgen Devik +47 91 37 67 06
Holand Grendelag Ann Helen Holand +47 48 25 19 17
Mebygda Velforening Johanne Gåsbakk +47 90 99 46 28
Jule Velforening Sigbjørn Gjertsås +47 95 02 65 20
Sandvika Velforening Inger Karine Aagård +47 95 02 93 32