Bolyst Lierne

Bolyst Lierne er et prosjekt som startet 01.01.13 med varighet til 31.12.14. Prosjektet er finansiert av Lierne Kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Prosjektgruppa består av: Inger Karine Aagård (Lierne fritid), Merete Gjertsås (Lierne kommune, servicetorg), Kjell Urdshals (Lierne kommune, næringskonsulent)og Edel Holand (prosjektleder og Bolystkoordinator)