Påmelding vinteridrettsleiker

  • (eks. navn på bofellesskap)
  • Felt Fakturaadresse ELLER Fakturaadresse e-post må fylles i. Foreslår att begge felt fylles i for kontaktperson / ledsager, så er det nok å fylle i Fakturaadresse e-post for deltagere.
  • E-postadresse til den som skal motta fakturaen.
  • (til kontaktperson/ledsager)
  • (til kontaktperson /ledsager)