Tilbringertransport

Tilbringertransport er etterspørselsstyrt ved at den reisende bestiller transport innen en gitt frist før avreise. Bestillingene samordnes for å utnytte ressursenen best mulig. Transportmiddelet (taxi, maxitaxi eller buss) blir beregnet etter antall reisende.

Hvordan bestille tilbringertransport.