Sørsetra

Laksjøen
Restaurert seter (10 sengeplasser)
v/veg, innlagt strøm og vann, båt og jaktterreng
Lina Kvetangen og Jan Bjørnar Totsås
Tlf. 95 10 22 87
janb@totsaas.no
www.totsaas.no