Fjellstyrene i Lierne

 

Hytter   Avstand Fra bilvei
Senge
plasser
Anmerkninger
Sommer Vinter
Strivasshytta Sørli 8 km. 8 km. 8+4 Todelt
Langlihytta Sørli 7 km. 11 km. 6 Robåt, garnfiske
Guslihytta Sørli 1,5 km. 10 km. 8 Båt, motor og garn
kan leies i tilegg
Lakavasshytta Sørli 4 km. 11 km. 6 Båt kan leies i tillegg
Grubbstuggu Sørli 3 km. 7 km. 8 Nyrestaurert i 2003
Tjønndalshytta Sørli 6 km. 12 km. 6+2 Todelt. Båt
disponeres av leietaker
Arvaslihytta Sørli 7 km. 11 km. 6 Båt og garn
disponeres av leietaker
Raudberghytta Nordli 4 km. 9 km. 6 Båt og garn
disponeres av leietaker
Fiskløyshytta Nordli 5,5 km. 10,5 km. 5 Bru over elva ca. 200 meter
nord for hytta
Jakthytta Nordli 0 km. 5 km. 8 Ligger ved vei
Kviltjønnhytta Nordli 5 km. 10 km. 5 Robåt disponeres
av leietaker
Almdalshytta Nordli 13 km. 18 km. 4 Bru over Alma
ved hytta
Gml. Jakthytta Nordli 0 km. 3 km. 4 Ligger ved vei
Lenglinghytta Sørli 0 km. 0 km. 5 Ligger ved vei –
ved Lenglingen
 Asptangen Nordli 0 km 0 km 4 Ligger ved vei