JAKT

I Lierne finnes store områder for jakt. Dette kan være både for småvilt- og storviltjegere.

Lierne er kjent for sine gode jaktmuligheter. Det er spesielt rypejakta som trekker mange jegere hit, men vi har også bra bestander av hare, skogsfugl, rev og ender.

Det finnes statsalmenning og private områder hvor det kan drives jakt.

Mer informasjon om jakt på statsallmenning finner du hos

Fjellstyrene i Lierne logo

Ved spørsmål og eller søknad om jaktkort; Ta kontakt med Fjellstyrene i Lierne på tlf 74 34 34 66 eller lierne@fjellstyrene.no