Ledig fast 66,9 % stilling som vernepleier ved Steinhagan bofellesskap (Frist: 15.08.14)

Det er fra 1.oktober 2014 ledig 66,9 % fast stilling som vernepleier ved Steinhagan bofellesskap i Lierne kommune.

Lierne kommune ligger lengst øst i Indre Namdalen (IN), Nord-Trøndelag og har 147 km felles grense med Sverige (Jämtland). Lierne har et totalt areal på 2961,58 km2 hvorav 321,6 km2 er vann. Ca. 1/3 av kommunens areal er vernet som nasjonalparker eller naturreservat. Med et innbyggertall på ca. 1400 har hver enkelt innbygger god plass og rik tilgang på jakt, fiske og friluftsaktiviteter. Bosatte i Lierne har allmenningsrettigheter i de store statsallmenningene.  Se www.lierne.no  for mer informasjon.

Krav til stillingen:
–    Vernepleierutdanning.
–    Dersom ikke vernepleier søker kan annen relevant høgskoleutdanning vurderes.

Vi tilbyr:
–    Hjelp til å skaffe bolig/husrom og flyttegodtgjørelse.
–    Garantert barnehageplass.
–    God pensjonsordning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Spørsmål til stillingen kan rettes til enhetsleder åpen omsorg, Mari-Ann Kværnan, på telefon 74 34 35 22, eller e-post mari-ann.kvernan@lierne.kommune.no.

Søknad sendes elektronisk via www.lierne.kommune.no – ledige stillinger eller trykk her. Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning, arbeidserfaring og referanser.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.

I medhold av offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling.

Søknadsfrist: 15.08.2014