ØNSKER DU/DERE Å SPILLE MUSIKK I SOMMER?

Du kan samle et band/gruppe eller spille alene.
Vi ønsker å gi et fleksibelt tilbud, der du kan avtale faste øvingsdager eller en dag av gangen.
Enkel veiledning kan vi også bistå med dersom det er ønskelig.
Kontaktperson Edel Holand (Bolyst Lierne) for musikkrommet i Nordli: 959 13 750 eller
Anki Høgsnes (Kulturleder) for musikkbingen i Sørli: 922 20 410