Søknad om midler til næringsutvikling 2014

Nå kan du søke om utviklingsmidler fra kommunen ved å gå inn på

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/velkommen.aspx

Her vil du finne et digitalt søknadsskjema og en forklaring på hvordan du går fram. Før du kan søke om tilskudd på prosjekter må du registrere deg.

1. Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som bedrift, foretak, lag, forening, stiftelse, kommune, regionalt fond el. l

2. Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privat person.

Trenger du help tar du kontakt med undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

 

Kjell H. Urdshals

Næringskonsulent, Lierne Kommune

Tlf 74 34 34 82 / 90 52 74 32